Dramatický kroužek

Přípravný dramatický kroužek pro předškoláky - neotevřen


Rozvoj rytmických a pohybových dovedností pomocí dramatických her.
Osobnostně-sociální rozvoj a rozvoj dětské kreativity a fantazie.

Společné prožívání a zkoumání velkých (i malých) dobrodružných
příběhů. Na vlastní kůži budeme poznávat, jaké to je být hrdinou(ale třeba i
zloduchem).
Budeme se učit nejdůležitějším divadelním dovednostem: divadelnímu
pohybu, mluvení, vidění, cítění.
Budeme poznávat, co je to vlastně divadlo.
A hlavně se budeme učit být na téhle dobrodružné cestě partou, která
drží při sobě.

Lektor: MgA. Mgr. Jana Wertigová

Absolventka oboru učitelství biologie a tělesné výchovy a certifikátového programu dramatická výchova v Plzni na PF ZČU. Absolventka Výchovné dramatiky na DAMU v Praze.  V posledních šesti letech spoluúčast na vytváření a realizaci projektů „Divadlo ve výchově“, divadlo "Fórum" a „K3 aneb dramatická výchova pro školu“ – výchovně vzdělávací projekty pro 2. stupeň základních škol a SŠ. V letech 2004 – 2008 výuka ekologické výchovy pro plzeňské neziskové organizace Ametyst, Svoboda zvířat. V letech 2006 – 2010 pracovala jako učitelka Literárně dramatického oboru na ZUŠ Terezie Brzkové a SZUŠ Trnka v Plzni. V současné době je členkou divadelního souboru Teatr Vaštar a odpočívajícího souboru Evrybáby, který si po sedmileté činnosti dal mateřský oddech. Pracuje jako zdravotní klaun, produkční centra JOHAN pro regionální přehlídky, tvůrčí dílny a vzdělávací projekty v Plzni a lektor a spolutvůrce programů využívající metody a techniky dramatické výchovy.