Informace pro rodiče

ZAČÁTEK A KONEC NAŠEHO ŠKOLNÍHO ROKU

Kroužky začínají  vždy od 1.října  a končí vždy  k 31.5.

 

PŘIHLÁŠENÍ NA KROUŽEK

Přihlášku si můžete vytisknout na našich stránkách nebo ji obdržíte ve své školní instituci - MŠ, ZŠ.Přihlášku nám doručíte čtyřmi způsoby:

1.odevzdáte ji třídnímu učiteli (tato varianta je možná pouze na zač. školního roku )

2. naskenujete ji a pošlete emailem

3. pošlete poštou na naši adresu

4. přinesete osobně do kanceláře Cvč Poškolák Hluboká nad Vltavou

 

V případě, že přihlásíte dítě do kroužku v 1.pololetí, je tak přihlášeno na celý školní rok, není potřeba jej přihlašovat znovu ve 2.pololetí. Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.

Dítě lze přihlásit na kroužek i během roku po domluvě s lektorem zájmového kroužku - cena se ponižuje o neodchozené hodiny ( pokud je jich 4 a více). V tomto případě musíte přihlášku dodat přímo do kanceláře Cvč Poškolák!

 

CENY KROUŽKŮ

Ceny kroužků na jedno pololetí jsou uvedeny na jejich stránkách.

 

PLATBA ZA KROUŽKY

 Platbu je možné provádět hotově v kanceláři Cvč Poškolák nebo na náš bankovní účet  243810497/0300. Do poznámky uveďte jméno dítěte a název kroužků. Platba musí být provedena před zahájením činnosti kroužků.

 

PŘEDÁVÁNÍ DĚTÍ

 Děti,které navštěvují družinu  si naši lektoři vyzvednou od paní  vychovatelky. Ostatní se budou scházet v budově mimoškolní výchovy před učebnami Cvč Poškolák, kde si je vyzvedne lektor .Děti po skončení  kr. lektor  vrací zpět do družiny , předává rodičům nebo pouští samotné domů.  Bez písemné omluvenky lektor dítě samotné domů nepustí !   

 

NAHRAZOVÁNÍ HODIN  

V případě absence lektora uděláme vše pro to, aby kroužek neodpadl a byl zajištěn zastupující lektor. Pokud kroužek odpadne, nahradíme jej v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících hodin. O náhradním termínu kroužku či prodloužení hodin budete informováni.Pouze ze závažných důvodů lektora je povoleno odpadnutí jedné hodiny za pololetí.

 

ODHLÁŠENÍ Z KROUŽKU

Odhlášení ze zájmového kroužku musí být provedeno pouze písemnou formou či osobní návštěvou rodiče v kanceláři CVČ Poškolák! Pokud se dítě odhlašuje v průběhu pololetí vracíme část platby pouze v případě, že jde o vážné důvody( dlouhodobá nemoc, změna bydliště) ! Pokud nebude dítě ve 2.pololetí v kroužku pokračovat, prosíme, neprodleně nás o tom informujte emailem.