Dramatický kroužek

Přípravný literárně-dramatický kroužek pro 1. a 2. třídu      - neotevřen

Den: středa

Čas: 12:00 – 13:45

Společné prožívání a zkoumání velkých (i malých) dobrodružných příběhů. Na vlastní kůži budeme poznávat, jaké to je být hrdinou (ale třeba i zloduchem). Budeme se učit nejdůležitějším divadelním dovednostem: divadelnímu pohybu, mluvení, vidění, cítění. Budeme poznávat, co je to vlastně divadlo. A hlavně se budeme učit být na téhle dobrodružné cestě partou, která drží při sobě!


Literárně-dramatický kroužek pro 3. - 6. třídu

Den: středa

Čas: 14:00 – 16:00

Děti budou vedeny ke spolupráci a vzájemnému vnímání, citlivosti ve skupině a komunikaci, k rozvíjení smyslového vnímání a fantazie. Tělo budeme používat jako nástroj k zobrazování věcí, jevů a osob. Budeme se společně snažit o rozvoj kultury pohybu, techniky řeči a výrazu, schopnosti improvizace. Budeme se snažit pochopit charaktery a motivy jednajících osob, vnímat znaky a metafory jako prostředky k vyjádření - divadelnímu sdělení. Budeme aktivně hledat vztah k literatuře, divadlu a umění v širším slova smyslu.


Dramaťák pro 7. - 9. třídu

Den: středa

Čas: 16:15 – 18:15

Přirozený hlas a pohyb, tvořivost, komunikace, spolupráce, divadlo.

Tvorba divadelního představení, či sólového nebo skupinového přednesu, presentování tvaru na veřejnosti a přehlídkách, případně i příprava na studium specializovaných středních a vysokých škol. Budeme se společně snažit o rozvoj kultury pohybu, techniky řeči a výrazu, schopnosti improvizace. Budeme se snažit pochopit charaktery a motivy jednajících osob, vnímat znaky a metafory jako prostředky k vyjádření - divadelnímu sdělení.

 

Divadelní improvizace a divadlo pro 16-100 let       - neotevřen

Den: středa nebo pátek

Čas: 18:30 – 20:30

Divadlo, které vzniká na místě. Práce na představení a práce na sobě. Pohyb, hlas, improvizační hry, práce s prostorem, osobní rozvoj. Společně se domluvíme na prvním setkání, kam by směřovalo naše společné potkávání.

 

Lektor: MgA. Mgr. Jana Wertigová(1981)

- absolventka oboru učitelství biologie a tělesné výchovy a certifikátového programu Dramatická výchova v Plzni na PF ZČU

- absolventka Výchovné dramatiky na DAMU v Praze

- letech 2004 – 2008 výuka ekologické výchovy pro plzeňské neziskové organizace Ametyst, Svoboda zvířat.

- v letech 2006 – 2010 učitelka Literárně dramatického oboru na ZUŠ T. Brzkové a SZUŠ Trnka v Plzni

- v letech 2007 – 2013 produkční centra JOHAN pro regionální přehlídky, tvůrčí dílny a vzdělávací projekty v Plzni

- členka divadelního souboru Teatr Vaštar a souboru Evrybáby

- lektorka a spolutvůrkyně seminářů a programů využívající metody a techniky dramatické výchovy

- zdravotní klaunka

- učitelka dramatické výchovy